Халықтың музыкалық аспаптары белгілі бір халыққа тән әрі өзіндік ерекшелігі болады.
Қазақтың музыкалық аспаптары-ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа ауысып келе жатқан мәдени мұра.Ертеде аспаптарды ағаштан ойып,түрлі өсімдіктерден,малдың терісі мен сүйегінен,мүйізі мен қылынан жасаған.Музыка аспаптарын халыққа хабар бергенде,аңды үркіткенде,ән-күйлер орындағанда домбыра мен қобыздың алғашқы үлгілерін ұсынған профессор А.Жұбанов болды.

Решения:
как то так, 

национальные музыкальные инструменты для народа очень значимы и особенные.
казахские музыкальные инструменты — это традиция (или можно сказать как культурное наследие) которая передается из покон веков  передающая от покаления покалению. Раньше инструменты вырезали из дерева, из различных растений, из зажиточной кости и кожи и сделаны из рог и волос.  музыкальные инструменты давали сообщение народу, пугали зверей, первым показал пример А. Жұбанов как можно выполнять песни-мелодий на добре и кобызе.

*